Tidigare uppdrag

Coachat lärare, rektorer och arbetslag i Haninge

Vikarierat som grundskolechef i Huddinge Kommun

Vikarierat som chef för 4 förskolor i Huddinge kommun